Gevolgen Heijneman Bouw mbt Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. De aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Ook voor Heijneman Bouw heeft deze wet grote consequenties.

Als de wet wordt ingevoerd, dan gebeurt dit vooralsnog alleen voor woningen en kleine bedrijfshallen met één verdieping. Na verlening van de vergunning, moet de aannemer een kwaliteitsborger in de hand nemen. De kwaliteitsborger controleert de uitvoering van de werkzaamheden aan de hand van het bouwplan en door de aannemer aangeleverde foto’s van bv wapening. Dit kan een kwaliteisborger ook ter plaatse komen doen, Verder worden constructieve delen en aangebrachte isolatie gecontroleerd. Dit alles kom tot slot in een asbuilt dossier dan naar gemeente gaat die de woning vrijgeeft.

 

Belangrijkste doelen Wet Kwaliteitsborging

  • Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering
  • De positie van de consument versterken

Er wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Een verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname en wordt een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek doorgevoerd. De gemeente verstrekt nog wel de bouw- en omgevingsvergunningen, maar toetsing en controles worden uitgevoerd door kwaliteitsborgers. Vóór in gebruik name van een bouwwerk is een goedkeurende verklaring van een kwaliteitsborger nodig.

 

Belangrijkste gevolgen Wet Kwaliteitsborging

 

  • De aansprakelijkheid van de aannemer wordt verruimd. Ook als gebreken NIET bij oplevering geconstateerd zijn, blijft de aannemer aansprakelijk. Tenzij de gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. De bewijslast ligt wel bij de aannemer.
  • De 5%-regeling voor de woningbouw gaat veranderen. Het komt neer op vrijgave van de laatste 5% op expliciet aangeven van de consument/opdrachtgever. De aannemer moet daarom het moment van oplevering duidelijk communiceren aan de consument.
  • De aannemer heeft bij woningbouw een informatieplicht en moet de consument/opdrachtgever informeren over de wijze van verzekeren voor gebreken en afbouw. 
  • De aannemer moet bij oplevering een opleverdossier aan de consument/opdrachtgever overhandigen waarin volledig inzicht geboden wordt in de nakoming van de overeenkomst.

Gerard Heijneman, directeur eigenaar Heijneman Bouw, Zevenaar

Pin It on Pinterest